Paikallinen toimija –  sinun parhaaksesi

Yhteystietomme:

Kaukolantie 19    23800     Laitila

Puhelin: 02 851302     Sähköposti: a-kilta@lailanet.fi

Internet: http//www.lailanet.fi/a-kilta

A-Kiltojen Liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäseninä ovat paikalliset päihdeasiakasjärjestöt, A-killat. Jäsenjärjestöjä on lähes yhdeksänkymmentä. Laitilan A-kilta on yksi niistä.

 

Keskeisiä toimintamme periaatteita ovat

¨             Päihteettömyys

¨             Vapaaehtoisuus

¨             Kokemuksellisuus

¨             Yhteisöllisyys

¨             Toiminnallisuus

¨             Yhteistoiminta

Kyseessä on kotimainen kestotuote,

jossa vertaistuella on selkeä asema

Tässä oppaassa

esittelemme toimintaamme

Tekstikehys: Laitilan Seudun A-Kilta
Tekstikehys: raitis

Tällä hetkellä olemme ilman työntekijää.